Waarom

Mali is één van de armste landen ter wereld. Begin 2012 is er een staatsgreep gepleegd en in het noorden is een religieuze burgeroorlog aan de gang. Het onderwijs bevindt zich in een permanente crisissituatie en het niveau is bedroevend laag. Het geboortecijfer per vrouw is 7,1 kind in het zuiden van Mali waar Miriyawalé werkt. De levensverwachting is 47,5 jaar.

Op dit moment is 55% van de bevolking van de stad Sikasso (ong. 240.000 inw.) jonger dan 17 jaar en 75% jonger dan 25 jaar. Er is een jeugdwerkloosheidspercentage van 75%. De meeste ouders van al deze jongeren en kinderen hebben geen tijd en energie om hen liefdevol op te voeden. Kinderen worden aan hun lot overgelaten en er is een uitzichtloze generatiekloof. De openbare ruimte is volledig verloederd en er is amper ruimte om te spelen of te sporten.

Er is geen openbare bibliotheek en er zijn geen amateur-verenigingen (sport, muziek, dans, handenarbeid etc.). Er zijn wel enkele commerciële particuliere initiatieven zoals vechtsportscholen, playstationkioskjes en cybercafés, maar die zijn alleen voor de happy few. Af en toe organiseert een commercieel bedrijf (Orange, Malitel, Bavaria) een “competition” in het één of het ander, verder is er verveling, theedrinken en leegte.

De jeugd van Mali moet weer toekomstperspectief gaan zien in eigen omgeving